הטלת ספק בשאלה

הטלת ספק בשאלה במסגרת דיוננו בנושא השאלה ברצוני להציג גם סימני שאלה על השאלות , דהיינו על השימוש בשאלות . רצוני לבחון את סוגי השאלות השונים ואת מגוון המטרות שהם משרתים . כשבוחנים באקראי ראיונות שונים מגלים בהם כה הרבה שאלות , עד שמתקבל רושם כי הדבר היחיד שהמראיין היה מסוגל לעשותו , או שחש נוח לעשותו , הוא להציג שאלות . נדמה שהשאלות עזרו לו לצוף ובלעדיהן היה טובע . אכן , אני מסתייג מאוד משימוש בשאלות במסגרת הריאיון . אני משוכנע שאנו שואלים יותר מדי , ולעתים קרובות שאלותינו חסרות משמעות . אנו שואלים שאלות שמבלבלות את המטופל ומפסיקות את מהלך מחשבותיו ; אנו שואלים שאלות שהמטופל אינו מסוגל לענות עליהן ; אנו שואלים אפילו שאלות שאיננו רוצים לדעת את התשובות עליהן ומשום כך אף איננו שומעים את התשובות . ואולם התנגדותי הנחרצת ביותר לשימוש בשאלות נובעת מסיבות עמוקות יותר . הדבר מחזירנו רגע אל הפילוסופיה - לעתים עלינו לשוב על עקבותינו כדי שנוכל להתקדם . אם נתחיל את הריאיון המסייע בהצגת שאלות ובקבלת תשובות , ונמשיך בהצגת שאלות נוספות ובקבלת תשובות נוספות , ניצור דפוס שאנחנו והמטופל כאחר לא נצליח להיח...  אל הספר
ספרית פועלים