וידיאו

וידיאו הוידיאו תרם ממר חרש וכה חשוב לנושא שלפנינו , שיש הצדקה לרון בו בנפרד . בני האדם הנם יצורים שמרניים למרי , וזקוקים לזמן כדי לקלוט את ההמצאות הרבות שמעמידה הטכנולוגיה לרשותם וליישמן בשיטתיות . הוידיאו נכלל היום בציוד הרגיל לתרגול , לטיפול ולמחקר בבתי ספר , במרפאות ובאוניברסיטאות ( רוג ' רס , ; 1978 גירטםמה ומאקיי , . ( 1969 עם הוידיאו נוספו תמונות לצלילים , מראות לקולות , התבוננות להקשבה , מרקע הטלוויזיה תפס את מקום הרשמקול . איננו מוגבלים עוד לדיבור בלבד ; יש לנו כעת גם גישה לתנועה , למחווה , לעולם העשיר והמשתנה בלי הרף של שפת הגוף - בקצרה , לכל צורות ההתנהגות . אנו יכולים להתבונן בהן שוב ושוב אם נרצה ; אנו יכולים לנסות לחקות , לחזק , או לשנות כל היבט של התנהגות שבכוונתנו לחוקרו . ההתבוננות בהתנהגותנו מעל מרקע הטלוויזיה מרגשת , מציבה אתגר ועל רובנו - מאיימת בתחילה . עד עתה נהגנו לבחון את התנהגותנו על פי תגובות הזולת ובסיוע התבוננות עצמית . עתה היא מוצגת לעינינו במובן הפשוט של המלה . אנו רואים בבירור ובלי אפשרות לטעות , כיצד אנו מתנהגים לאמיתו של דבר . " כשאמר שנטיתי קדימה כאילו ה...  אל הספר
ספרית פועלים