חיוניותה של הכנות

חיוניותה של הכנות יהא הנוהל הנכון אשר יהא , בדבר אחר אני משוכנע ; עלינו להיות כנים . אם רשימותינו נועדו לצורכי מחקר , עלינו לומר זאת מיד בתחילה . אם איננו יכולים לשמור בסוד את המידע שנאסף , עלינו לציין גם זאת . בשום אופן אל לנו להבטיח סודיות אם איננו בטוחים כי נוכל לשומרה . על השאלה , "אם אספר לך מה קרה , האם תבטיח לא לגלות למורה שלי "? אין להשיב בחיוב , אלא אם כן מתכוון התרפיסט לעמוד בהבטחתו . אין גם הכרח להשיב בחיוב במקרה זה , כי אני , התרפיסט , לא מוכן בדרך כלל להבטיח הבטחות על דברים שאין לי כל מושג עליהם . אוכל להשיב , "מוטב שלא אבטיח מבלי שאדע במה מדובר , אבל ספר לי במה העניין ואז נוכל לנסות יחד להבין מה קרה . " או "איני יכול להבטיח מבלי לדעת במה מדובר , אבל אני מבטיח לך כי אם תספר לי , לא אעשה דבר מבלי לשתפןן ובלי שנשוחח עליו תחילה . " אחרי שנוצרו יחסי אמון בינינו , אולי  אל הספר
ספרית פועלים