רשימות

רשימות עריכת רשימות היא חלק בלתי נפרד של תהליך הריאיון . אנו זקוקים לרשימות כדי לרענן את זיכרוננו , לזכור את חלקנו בתכנית פעולה מוסכמת , לדון בריאיון עם עמיתים למקצוע וכיו"ב , חשיבותן העיקרית של הרשימות היא אולי בהיותן עוזרות לנו לעקוב אחר צמיחתנו והתפתחותנו האישית , כסייען לנו לסקור את מה שעשינו ומה שלא עשינו ולראות כיצד התנהגנו במצב נתון עם מטופלים שונים בנסיבות שונות . הרישום עשוי להיות גשר בין התנהגותנו בעבר לבין התנהגותנו בהווה ובעתיד , המושפעת מהניסיון שרכשנו בעבודתנו .  אל הספר
ספרית פועלים