אתיקה אישית ומקצועית

אתיקה אישית ומקצועית איני יכול לסיים דיון זה בהשקפות ובהתנהגות בריאיון המסייע בלי לומר מלים אחדות על ערכינו כאנשי מקצוע . ערכים אלה משפיעים בהכרח על השקפותינו ועל התנהגותנו עם המטופלים , עם עמיתים למקצוע , עם החוק , עם החברה באופן כללי וכמובן עם עצמנו . כשם שבלי הרף כשאנו "מדברים פרוזה" מבלי להיות מודעים לכך , כך אנו גם מתנהגים יום יום בהתאם לערכי המוסר שלנו , מבלי שניתן דעתנו על כך בדרך כלל . אנו מדברים כל הזמן עברית עם אנשים דוברי עברית , אך שמים לב לכך רק בהיפגשנו עם מישהו שאינו יורע עברית או כשאנו נדרשים ללמוד שפה זרה . כך הדבר במידה רבה גם בנוגע לערכים - כל עוד איננו נתקלים בערכים שונים משלנו , כל עוד איננו חייבים להגן על ערכינו ולהצדיקם , אנו נוטים לראותם כמובנים מאליהם וכןפים לכול . מטופלינו לא תמיד מסכימים עם ערכינו . בבוחנם את ערכיהם קורה לא פעם שהם חולקים על הערכים שלנו . הם תובעים מאתנו שנגדיר למענם מה טוב ומה רע , אך בד בבד מנסים לברר בעצמם את עקרונותיהם המוסריים . איננו יכולים לומר להם שאין לנו ערכים , הואיל ויש לנו . לא נוכל גם לומר להם כי ערכינו אינם עניינם שלהם . אולי נ...  אל הספר
ספרית פועלים