העיקר אנושיות

העיקר אנושיות דעתי כרעת האקזיסטנציאליםטים ( בק , , 1966 ראה במיוחד את הפרק של ררייפוס ; בובר , ; 1970 בוגנטאל , ; 1965 ג'ראר , ; 1971 מאי , , ( 1969 כי בראש ובראשונה על המראיין להתנהג בריאיון כיצור אנושי , ולבטא את אנושיותו במידה הרבה ביותר שהוא מסוגל לה . עליו להימנע מלהתנהג כבובה שמישהו מושך בחוטיה , או כטכנאי . הוא חייב לוותר על כל מסכה , העמדת פנים , או " עזרים מקצועיים " אחרים , היוצרים חיץ בינו לבין המרואיין . עליו להתנהג בפתיחות ובגילוי לב שיאפשרו למרואיין לגלות בנקל מי הוא וכך יוכל המרואיין גם להתקרב יותר אל עצמו ואל אחרים . המראיין אינו צריך לחשוש לחשוף את עצמו . הוא מעוניין שאף המרואיין יעשה כן ומקווה שילמד משהו ממנו וייעור בו בדרך זו או אחרת . וראי לא היה רוצה שהמרואיין ילמד ממני כי אל לו לחשוף את עצמו הואיל והחשיפה מסוכנת , בלתי רצויה ובלתי הולמת . כשהמראיין מרוחק וצונן , האם יוכל לצפות שהמרואיין יהיה קרוב ויגלה חמימות ? כשהמראיין זהיר וחושש , האם יוכל המרואיין לנהוג בביטחון ובחופשיות ? האם יוכל לבטא בגלוי מחשבות ורגשות לאדם המתבצר מאחורי חומות מקצועיותו ? כשהמראיין מנסה לה...  אל הספר
ספרית פועלים