קשב והבנה

כי העורה שהוא וקוק לה אינה מתמצית בדרך כלל ביכולתי להקשיב לו מתוך הבנה . עלי להישאר אני עצמי - ולו רק כדי לסייע לו להתקרב אל עצמו . בשעה שאני מקשיב מתוך הבנה אני עשוי לגלות משהו שאולי טרם התגלה לו ; אולי הגעתי לתובנה בנוגע למצבו , שחשוב כי תובא לידיעתו כדי שתסייע לו להשתנות . אם אתרחק יתר על המידה מעצמי ואתקרב מדי אליו , לא אוכל לפעול מתוך מסגרת ההתייחסות שלי , על מנת לעזור לו לפעול מתוך זו שלו ; כלומר , לא אוכל לעמוד לרשותו ברגע שיזדקק לי יותר מכול . ייתכן שאבין לבסוף יחד עם מר ורדי מרוע הוא מפחד כל כך מניתוח לב . אך רק אם אומר לו זאת ואבחן את הדברים יחד אתו , אוכל לעזור לו לעשות את הצער הדרוש כדי להגיע לניתוח בתקווה שיוליך אותו לחיים טובים ומאושרים יותר . קשב והבנה מעל לערכה של הקשבה משותפת עם המטופל , כדי להבינו , ברצוני להרגיש שני היבטים של תהליך זה , שערכם עלה בעיני יותר ויותר במרוצת השנים : קשב וניתוק הקשב . כשאני מקשיב , אני מקדיש למטופל את מלוא תשומת לבי . אני מנסה להיות אתו , להיכנס לעולמו , לחלוק עמו את מסגרת ההתייחסות הפנימית שלו , להרגיש מה פירוש הדבר להיות הוא - לפני שאני ...  אל הספר
ספרית פועלים