חיבה אמיתית ודחייה

חיבה אמיתית ודחייה חיבה אמיתית לבני אדם הנה מתת שמים . אנו נולדים עמה או שאיננו נולדים עמה . אלה שלא זכו בה אינם טובים או רעים מאחרים , אך חסרה להם תכונה הכרחית למקצועות הסיוע . אם אנו מעדיפים לעבור עם מכונות , צמחים , בעלי חיים , במקצוע עיוני , או בכל דבר אחר , פרט לבני ארם , כראי שנתמיד בהעדפה זו . מקצועות רבים אינם מחייבים חיבה אמיתית לבני ארם . ואולם היא חיונית לאלה שהריאיון המסייע הוא אחד מכלי עבודתם . מי שאוהב בני אדם נוטה להיות אופטימי לגביהם . הוא חש מעורבות עם האנשים סביבו , בין שהוא נפגש אתם ישירות ובין בעקיפין , באמצעות התקשורת . הוא נוטה לגלות סובלנות לחולשות ולחסרונות אנושיים , אך משוכנע כי האדם נחן מטבעו ביכולת לנהוג בגבורה ובחוסר אנוכיות . מי שחש חמימות אמיתית כלפי בני ארם , מוצא עניין בחקירת דרכי התנהגותם , בבחינת מניעיהם ובהרהור בחייהם הפנימיים . לפיכך הוא נוטה ליהנות מספרות , שירה , והיבטים אנושיים של הפסיכולוגיה . לעתים הוא מנותק אך לעולם אינו רחוק . אם אהבתו לאנושות היא אמיתית , אין הוא זקוק מאוד שישיבו לו אהבה בתמורה . אך בדרך כלל הוא אהוב , כי חמימות גוררת חמימות ...  אל הספר
ספרית פועלים