מתן כבוד

מתן כבוד יחס של כבוד למטופל ולעולמו מחייב התעניינות אמיתית בו ובעולמו . אנו מוכיחים התעניינות זו באופן שאנו מתייחסים אליו , במניעה קפדנית ככל האפשר של כל הפרעה חיצונית , בהקרישנו עצמנו בשעת הפגישה לו בלבד , ובהראותנו לו כי מה שחשוב בעינינו חשוב אף בעיניו . אם אנו זקוקים למידע נוסף או לפרטים נוספים , אל לנו לשאול אותו על כך בו ברגע , כדי לא לקטוע את דבריו או לשבש את מהלך מחשבותיו . אם נפריענו באמצע , יחשוב כי אנו מעוניינים יותר במה שחשוב לנו מאשר במה שמשמעותי בשבילו , וכי עליו להתאים עצמו אלינו . קו דק מבדיל בין התעניינות לסקרנות . מרבית המטופלים מעריכים את התעניינותנו ונפגעים מסקרנותנו . הם מבחינים על נקלה כי כשאנו מגלים התעניינות - אנו עושים זאת למענם , ואילו כשאנו מאיצים בהם או מגלים סקרנות - אנו עושים זאת למעננו . הקבלה היא משהו פעיל מאור וישר . היא קשורה בחתירה לקראת , בהתמודדות , בשינוי וביחס של כבוד . אחרי שהרהרתי בה שנים , הגעתי להגדרה אופרטיבית של הקבלה והיא כוללת את היסודות הבאים : כבוד עמוק כלפי כל בני האדם המהווים יחד את המין האנושי - צעירים וזקנים , חכמים ופחות חכמים , עשיר...  אל הספר
ספרית פועלים