כיצד למלא תפקיד חיוני ופעיל

עצמו , וליהנות מהשימוש בלמידה חדשה זו . עם תום הפגישה או הפגישות , יוכל להוסיף לצמוח מבחינה אישית . כיצד למלא תפקיד חיוני ופעיל בשום פנים איני רואה בתפקיד התרפיסט תפקיד פסיבי . להיפר , תפקידו להיות פעיל כל העת . אין כוונתי שעליו להרבות בדברים , ואולם הוא חייב לדאוג שהמטופל יחוש בלי הרף בנוכחותו ובהתעניינותו . פעילות התרפיסט מתבטאת בחדירה מרבית לעולמו של המטופל , ובעידוד שהוא מעודדו להכיר עולם זה ולברר לעצמו אם נוח לו בו . פעילותו מתבטאת בהשתתפותו בניסיונות המטופל לחולל שינוי של ממש בחייו , ובעניין שהוא מגלה בניסיונות אלה . פעילותו מתבטאת גם בנתינה שהוא נותן מעצמו כשהוא חש שעליו לעשות זאת . הוא מתנהג כל הזמן כאדם המעורב עמוקות עם אדם אחר ( בורטון , . ( 1975 התרפיסט הוא אדם גלוי לב ומתנהג בגילוי לב . אין הוא נרתע משימוש בסמכותו , אך הוא מפעיל אותה כדי לסייע למטופל להיעשות לבעל הסמכות בחייו הוא . התרפיסט משתמש בסמכותו כדי להעמיד את המטופל במרכז הבמה ולדאוג שיוסיף להימצא שם . הוא תורם מעצמו ומהידע המקצועי שלו כדי לעזור למטופל , ולא כדי להציג לראווה את תכונתו או את מעלותיו התרומיות . הוא מפ...  אל הספר
ספרית פועלים