גישתי

גישתי גישתי מכתיבה את התנהגותי בריאיון המסייע , ומתבטאת כמובן בכל מה שכתבתי עד עתה ושאוסיף לכתוב להלן . איני מתכוון לשכנע כי היא נכונה או בלתי נכונה , טובה או רעה ; איני יכול גם לקבוע האם היא מתאימה לך . אף על פי כן אני חש שעלי לנסות להגדירה , כדי שתוכל להכירה וכדי לעורר אותך לברר מהי גישתו אתה . במלים אחרות , אגדיר את גישתי לא רק מפני שזכותו לדעת מהי , אלא קודם כול מפני שהייתי רוצה לעודדך להקדיש מחשבה מעמיקה לגישה שלך . אינטרוספקציה מעין זו עשויה לסייע לך להגדיר את גישתו ואף לשנותה , אם תרצה בכך עכשיו או בעתיד . במקרה הטוב מעניק הריאיון המסייע למטופל חוויה בעלת משמעות המובילה לשינוי . החוויה היא הקשר אתך . אנו מקווים כי בעקבות הקשר הזה יחול שינוי : שינוי בתפיסות המטופל , שינוי ברגשותיו כלפי עצמו וכלפי אחרים , שינוי כמידע שיש לו על נושא חשוב לו ביותר - התמורה שחלה בו כאדם . ייתכן שיחול שינוי גם בתרפיסט , אם ישתתף בתהליך הריאיון בכל נפשו ומאודו , אך הכוונה היא בראש ובראשונה לחולל שינוי אצל המטופל . משהו בתוכו עשוי להשתנות כתוצאה מהקשר אתך . כאן מתעוררות שתי שאלות בסיסיות :  אל הספר
ספרית פועלים