3. גישות והתנהגות

. 3 גישות והתנהגות לכל תרפיסט או מראיין העוסק בריאיון מסייע יש גישות שעל פיהן הוא מתפקד . בין שהוא מכיר בקיומן של הגישות האלה ובין שלא , בין שהוא מסוגל לנסחן במלים ובין שאינו מסוגל לכך , משפיעות הגישות האלה על מה שהוא עושה ועל מה שאינו עושה , ועל האופן שהוא מבצע בו את המוטל עליו . גישותיו והשקפותיו מכתיבות במידה רבה את התנהגותו בריאיון , ולפיכך גם את התנהגות המטופל . השקפותיו לגבי הריאיון , בין מפורשות ובין מרומזות , בין מבוטאות ובין בלתי מבוטאות , הנן הפילוסופיה שלו , שעל פיה הוא מראיין ומסייע . כל אדם שיש לו עניין עמוק בעבודתו , היה רוצה להכיר במודע את הגישות וההשקפות שלפיהן הוא פועל . יתרה מזו , כשהוא מודע להתנהגותו , הוא יכול להחליט אם ברצונו להוסיף לנהוג בדרך זו , או להעדיף התנהגות אחרת .  אל הספר
ספרית פועלים