האם אפשר ללמד כיצד להיות מטופל?

פעמיים בשבוע , אך עדיין נרמה לה כי די בזה כדי לחולל את הנס שהיא ממתינה לו זמן רב כל כך . לדאבון לבנו נסים מתרחשים לעתים רחוקות ביותר . האם אפשר ללמד כיצד להיות מטופל ? אף כי קשה לי להודות בכך , חוששני כי רק לעתים רחוקות ניתן ללמד כיצר להיות מטופל . אלה שיש להם עניין רב בזה עשויים ללמוד במידה כלשהי ; אחרים יזכו אולי בעקבות הטיפול בדברים רבי משמעות בעבורם , אך יוסיפו להיות מטופלים "גרועים . " האדם נולד מתאים לטיפול או בלתי מתאים לטיפול , כשם שבני האדם נולדים ליברלים או שמרנים , אם להאמין לגילברט וסוליבן . וכך אנו מתקדמים בעזרת ניסוי וטעייה . אנו מנסים ללמד ; אנו מקווים שהזמן יעזור ; אך בעמקי לבנו אנו יודעים את האמת - כעת אני מסוגל כבר לזהות מטופל "טוב" ומטופל "רע " מיד בהיפגשנו . הריפוי בעזרת שיחה , שאנו עוסקים בו , מתאים ככל הנראה לדברנים . יש מטופלים בעלי יכולת מילולית , ואחרים שלא נחנו ביכולת זו . אחדים גודלו על שיחות , אחדים על כותרות . לאחדים קל לבטא רגשות , לאחרים קשה הדבר או אף בלתי אפשרי . אחרים מסוגלים להיאחז במעשה המסייע ולהיעזר בו , ואילו אחרים אינם בנויים להגיב על הרמזים שלנו...  אל הספר
ספרית פועלים