סיום

אתה מרגיש" פירושו , לאמיתו של דבר "איני יורע כיצד אתה מרגיש ואיני מוכן לעשות מאמצים יוצאים מגדר הרגיל כדי לדעת זאת . " ייתכן שנוצר רושם כי לדעתי אסור לתרפיסט בשום מצב להנחות או לשאול שאלות . למעשה אני סבור כי התרפיסטים מרבים כל כך לשאול ולהנחות , ער שתפקיד המטופל נעשה משני בחשיבותו . ברור שעלינו לשאול ולהנחות מדי פעם ; אך כשאנו מפריזים בזה איננו מאפשרים למטופל לבטא את עצמו במידה הרבה ביותר שהוא מסוגל לה , יש מטופלים המבקשים הנחיה ומעוניינים שנשאל אותם . אך אנשים אלה גם מצפים , ככל הנראה , כי נפתור את בעיותיהם למענם , במקום שנעזור להם להגיע לפתרונות משלהם , שמשמעותם תהיה גדולה הרבה יותר בעבורם . אם אנו נענים לבקשתם אנו מונעים מהם את האפשרות לצבור ניסיון שיעזור להם להתמודד עם מצבים חדשים בעתיד . סיום השלב השלישי - הסיום , רומה במידה רבה לשלב הראשון של יצירת הקשר . ואולם הפעם הפעולה היא הפוכה . עתה עלינו לסיים את המגע ולהיפרד . הסיום אינו קל תמיד ; בייחוד התרפיסט הטירון עלול שלא לדעת כיצד בדיוק לאותת למטופל שהזמן עומר להסתיים . ייתכן שיחשוש לעורר במטופל הרגשה שמאיצים בו לסיים ולצאת . גם ה...  אל הספר
ספרית פועלים