התפתחות או חקירה

דוגמה נוספת ; אדם שנראה כאילו הוא מחפש עבודה , מגיע אליך ללשכת העבודה . בעודכם מבררים את אפשרויות התעסוקה השונות , מתברר כי הוא מעוניין למעשה כהכשרה מקצועית נוספת , אך אינו יודע כיצד לממשה ואיך לממן אותה . בסיום הריאיון שניכם עוסקים בתכנון העניין . את מקום הדיון בצורך למצוא עבורה , שהיה כביכול הנושא המרכזי של הריאיון , תפס עניין החשוב יותר למרואיין ברגע זה . הנושא האמיתי הוא הכשרה מקצועית נוספת . גברת א ' מבקרת אצל הרופא ומתלוננת על כאבי ראש חזקים . בעורה מתארת את מיחושיה - היכן , מתי , ובאילו נסיבות - היא מעירה כבדרך אגב כי נדמה לה שהיא הרה ו ... היא הגיעה לנושא האמיתי , והריאיון נמשך בהתאם לכך . התפתחות או חקירה אחרי שהנושא הוצג והתקבל על דעתם של שני המשתתפים , מתחילה החקירה וההתעמקות בו . שלב שני זה - שלב החקירה והבירור - הנו עיקר הריאיון . מרבית זמננו יוקדש לבירור המשותף של העניין - כשאנו מנסים לבחון את כל היבטיו ולהגיע למסקנות מסוימות . כאן , כשאתה חש אולי בצורך הרב ביותר בעזרה , אני נאלץ לאכזבו . איני יכול לייעץ לך מה לומר ומה לא לומר , מה לעשות ומה לא לעשות . כדאי אולי שתעיין בכ...  אל הספר
ספרית פועלים