פתיחה

ישלם לי למעלה מן המגיע . הוא "חוסר" באמצעות דילוג על פגישות . דלית משלמת תמיר בזמן . אין ספק שהיא רואה בתשלום את תרומתה העיקרית למשימתנו המשותפת . פרט לזה היא עדיין מצפה לנסים . פתיחה בשלב הראשון מציגים את העניין שלשמו מתקיימת הפגישה . שלב זה מסתיים בדרך כלל כששני המשתתפים מבינים מהו העניין הנדון ומסכימים עליו . ( אס אינם מסכימים מוטב שייפרדו בו במקום . ( בדיעבד , ייתכן שהפגישה לא תוקדש אך ורק או בעיקר לעניין זה . עשויים להתעורר נושאים אחרים , ומה שנראה מרכזי בתחילה יאבד אולי מחשיבותו ואפשר שעניין אחר יתפוס את מקומו . במהלך הריאיון , כשהמרואיין מתחיל להרגיש עצמו חופשי יותר , ייתכן שיעז לדבר על העניין האמיתי שלשמו בא , ובזה ישנה במידת מה או לחלוטין את נושא הריאיון . כך אתה , המורה , מבקש מדב להיפגש עמך , ואומר לו בפגישה כי שמת לב שאינו מכין את שיעוריו באותה מידה של שקרנות במקורם . אם רב חש שאתה באמת מעוניין לעזור לו , וכי יש לך עניין בו עצמו ולא רק בשיעורי הבית שלו , ייתכן שיספר לך על הצרות בבית . כתוצאה מכך תסוב אולי השיחה בעיקר על קשיים אלה ועל האופן שניתן להתגבר עליהם , והנושא הנשכח ...  אל הספר
ספרית פועלים