שלושה שלבים עיקריים

שלושה שלבים עיקריים הריאיון , כמו גליה של יוליוס קיסר , מחולק לשלושה חלקים . ואולם , שלא כגליה של קיסר , לא תמיד ניתן להבחין בבהירות בין החלקים השונים . לעתים הם מתמזגים זן בזה עד שקשה להבחין ביניהם . חלוקה זו , או שלבים אלה מעידים על ההתקדמות במהלך הריאיון . היעדרם עלול להצביע על כך שלא התקדמנו , לדוגמה , מעבר לשלב הראשון . עם זאת , ההתקדמות עשויה להיות כה מהירה עד שיקשה עלינו מאוד לקבוע היכן הסתיים שלב אחד והחל השני . שלושת השלבים הם ; . 1 פתיחה או הצגת העניין . . 2 התפתחות או חקירה ובירור . . 3 סיום .  אל הספר
ספרית פועלים