על התשלום

על התשלום התשלום בעבור שירותים נמדד אף הוא במונחי זמן . המטופלים משלמים בער הפגישות - בין שהן מועילות להם ובין שאינן מועילות , ואף כשהן מזיקות לעתים . אנו מחייבים אותם בהתאם למחירי השוק ; בכלל זה גם בעבור פגישות שלא התקיימו , אלא אם כן בוטלו מראש , או התבטלו מסיכות שלא היו תלויות בהם . אני עובר קשה למחייתי וחש שאני זכאי למה שאני משתכר . איני מרגיש כל אשמה או מבוכה בקבלי כסף תמורת השירות שאני נותן , ואני מתייחס להמחאה או למזומנים בשלווה גמורה . יש מטופלים המניחים את ההמחאה שלהם בעדינות על שולחני , ועלי למשש סביב כדי למוצאה . מוטב , אני אומר להם , שיתנו לי אותה ישירות . אני מציע למטופלי לא לבזבז זמן על תשלום בכל פגישה , אלא לשלם תמורת חשבון חורשי וקבלה . הסדר זה מתאים למרביתם . מטופלים אחדים משלמים פחות מאחרים מפני שאינם מסוגלים לעמוד בתעריף המקובל , או כתוצאה מפשרה . בדרך כלל אני "לוקח על עצמי " מטופל אחד שאינו יכול לשלם באותה שעה . בסופו של דבר הוא משלם או שאינו משלם . בדרך כלל אין המטופלים מתחמקים מתשלום . זכורים לי בסך הכול ארבעה חמישה מקרים במשך כל שנות עבודתי הרבות , שמטופלים התעלמ...  אל הספר
ספרית פועלים