שימוש בטפסים

שימוש בטפסים ולבסוף עניין הטפסים . למען האמת איני חסיד גדול של טפסים , אף כי אני מכיר בערכם בחברה שלנו . המידע שמנסים להשיג באמצעותם נמסר תכופות באי רצון ומתקבל מתוך רעה קדומה . כתוצאה מכך עלול השימוש בטפסים לחצוץ בין המראיין והמרואיין . לפיכך סבורני כי מוטב למלא את הטפסים הדרושים במסגרת הריאיון וכחלק בלתי נפרד ממנו . לעתים ניתן לעשות זאת במהירות וכבדרך אגב : "לפני שנמשיך , מר יבניאלי , יש כאן טופס קצר שעליך למלא . אם תהיינה לך הסתייגויות בשאלה זו או אחרת , ציין זאת בבקשה ונראה במה העניין . " כשהטופס ארוך או מסובך או גם זה וגם זה , המראיין יכול לקבוע פגישה מיוחדת כדי למלאו יחד עם המרואיין , ולהשתמש בהזדמנות זו להתחלת כינונו של הקשר ביניהם . בדרך כלל רואים האנשים במילוי טפסים הכרח בל יגונה , בתנאי שאינם נשאלים אותן שאלות שוב ושוב במוסדות שונים או על ידי בעלי תפקידים שונים באותו מוסד . אם עליהם להשיב שוב ושוב על אותן שאלות והם מסרבים לשתף פעולה , קשה להאשימם ; אך אם השאלות סבירות והמרואיין נוכח לדעת שמותר לו להביע הסתייגויות - שמותר לו , אם אפשר לומר כך , להציב סימני שאלה על השאלות - אין...  אל הספר
ספרית פועלים