התמודדות לעומת מנגנוני הגנה

התמודדות לעומת מנגנוני הגנה זיגמונד פרויר ( 1955 , 1936 ) ובתו אנה ( 1970 ) העניקו לנו תובנה חדשה ומגוונת על מנגנוני ההגנה - אמצעים שאנו נוקטים באורח בלתי מודע כרי להגן על האני שלנו . בשנים האחרונות החלו חוקרי ההתנהגות האנושית להדגיש יותר את מנגנוני ההתמודדות - אמצעים שאנו נוקטים באורח מודע כדי להסתגל אל תביעות המציאות ( אלפורט , ; 1961 מסלו , ; 1970 וייט , ; 1966 ורייט , . ( 1960 בלי לכפור בקיומם של מנגנוני ההגנה ובחשיבותם הראשונה במעלה , הראו חוקרים אלה כי ניתן לעתים להתמודד עם אכזבה , למשל , במקום להדחיקה או לתרצה בעזרת רציונליזציות . באווירה שניסיתי לתאר , ייתכן שהמטופל יהיה מסוגל להתמודד עם המציאות במקום להתגונן מפניה , להכחישה , או לעוותה ער שלא ניתן יהיה להכירה . הכול מכירים את המשל העתיק על השועל שנפשו חשקה בענבים העסיסיים וכשהתברר לו כי לא יוכל להשיגם , הכריו שהם חמוצים . התנהגות השועל שלא היה מוכן להודות כי חסרו לו הכישורים או הכלים הדרושים כדי להשיג את הענבים , ובמקום זה ניסה להפחית ממתיקותם , היא דוגמה למנגנון הגנה טיפוסי . להתמודד , לעומת זאת , פירושו להכיר בעובדות ולאחר מ...  אל הספר
ספרית פועלים