להיות ישר; מאזין וקולט

להיות ישר ; מאזין וקולט תנאי פנימי נוסף הנובע מהתנאי של הכרת עצמנו הוא שנהיה ישרים עם עצמנו , כדי שנוכל להיות ישרים גם עם המטופל . אם לא שמענו או לא הבנו משהו מדבריו , אם נבצר מאתנו להאזין לו כראוי בשל היותנו שקועים מדי בעצמנו , אם התברר לנו שלא נמצאנו אתו באופן מלא - מוטב כי נאמר זאת ישירות משנעמיד פנים כי האזנו במלוא הקשב , אבל דיבורו לא היה ברור ; או כי מה שהחמצנו היה חסר חשיבות . סבורני כי למרבית המטופלים נוח יותר במחיצת תרפיסטים בעלי חסרונות משלהם . הדבר מקל עליהם לגלות את חולשותיהם הם . יושר הדדי מעין זה מחייב אותנו לומר לעתים למטופל כי אין בידינו פתרון לבעיותיו . גילוי לב כזה , במקום שירפה את ידיו , עשוי להמריצו להתמודד עם בעיותיו ביתר שאת . כאמור , נקודת המוצא שלי היא כי אנו מקבלים את עצמנו כפי שהננו , ולפיכך אין לנו צורך להופיע לפני הזולת כחכמים מכול , כל יודעים וכמעט מושלמים . כוונתי בראש ובראשונה ליושר פנימי . על כל אחר להחליט , כמובן , היכן גובלת הכנות כאיוולת . לדוגמה , אפשר שנחשוב כי המטופל הוא שחצן או תלותי , אך לא יהא נבון במיוחד לומר זאת במלים אלה , או לומר זאת ככלל ....  אל הספר
ספרית פועלים