תנאים פנימיים ואווירה

תנאים פנימיים ואווירה מתברר כי להגדיר במדויק את התנאים הפנימיים הדרושים לריאיון המסייע קשה כמו להגדיר את התנאים החיצוניים . מכל מקום אני מאמין אמונה עמוקה , כי תנאים אלה חשובים למטופל יותר מכל התנאים החיצוניים גם יחד , הואיל והתנאים הפנימיים מצויים בנו , המראיינים .  אל הספר
ספרית פועלים