החדר

מחיה משלו , לכל ארם - ייחודו , וכי הדרך הטובה ביותר לעזור לאחרים היא לאפשר להם לעשות מה שהם עצמם היו רוצים ביותר לעשות . אדם זה שאלני על הכיוון . הסברתי לו כמיטב יכולתי . הוא הבין . ויראתי זאת , אך לא הסתפקתי בכך . אמנם כל נזק לא נגרם ; הוא אמר לי שעדיין אינו מוכן ובזה הסתיים העניין . אכל לא הייתי שקט . כמה דקה שכבת החול שאנו בונים עליה ! עד כמה אנו חייבים תמיד לעמוד על המשמר כדי לא לעזור למעלה מן המירה , וכדי שעזרתנו לא תהפוך להתערבות בלתי רצויה ובלתי נחוצה ; לא היה זה כמוכן ריאיון מסייע במובן הטכני , אך האם הייתה לזה חשיבות ? לעולם נהיה בבחינת מתחילים , הרהרתי ביני לבין עצמי כשפתחתי את דלת ביתי - והתכוונתי מן הסתם אלי עצמי . יסודות רבים מעצבים את הריאיון המסייע . יש להתחיל היכן שהוא , ונקודת התחלה טובה היא יצירת תנאים אופטימליים לקיום הריאיון - תנאים שיקלו על השיחה המכוונת והרצינית שאנו עומדים לפתוח כה עם המטופל . הוא טרם הגיע , וזה מקל עלינו במקצת ; כי למען האמת אנו יראים קמעה מפניו - לא ממש מפניו , כיוון שעדיין איננו יודעים עליו דבר , או רק מעט מאוד - אלא מיחסי הגומלין העומרים להתפ...  אל הספר
ספרית פועלים