למי ניתן לעזור?

למי ניתן לעזור ? המעמד היה קשה ביותר לשנינו . דיברנו זמן מה , וליתר דיוק , חלקנו זה על 'יו - ולאחר מכן נפלה דממה . אחרי רגעים אחרים קמה לאטה , ובלא מלה נוספת החלה יוצאת מן החדר . חנה עמדה על דעתה , שלא ניתן לעזור לה ; ואולם אני שמעתי כל הזמן כי אני הוא זה שאינו יכול לעזור לה , שכה מאכזב אותה . אחרי כנ ; לות הכול היא באה אלי , ובלא ספק סבלה ונזקקה לעזרה . בעלה של חנה נפטר פתאום לפני שנים אחרות , ומאז לא הייתה מסוגלת להמשיך ולחיות את חייה כמקודם . הם היו קרובים זה לזו , אך עצורים אפילו בינם לבין עצמם ומסתגרים כמעט כליל מפני העולם החיצוני . היא רצתה לדבר , לבכות , להוציא את הדברים מתוכה , אך לא יכלה ; לא ידעה כיצד . מעולם לא ידעה זאת . היא הבינה שהפכה את עצמה למבצר , אך כשעמדה בפני הצורך להחליט , העדיפה את חומותיו המגינות על פני כל חלופה אחרת שלמענה , כביכול , באה אלי . חנה לא האשימה אותי ואני לא חשתי אשמה . ואולם הרגשתי מרירות , עצב וריקנות . כשליוויתי אותה אל מחוץ לחדר לכשסגרתי את הדלת אחריה ידעתי כי אין די בתשוקתי לעזור ; מעולם לא היה די בזה , ועם זאת ... הצעתי דרכי טיפול שונות והיא דח...  אל הספר
ספרית פועלים