הריאיון המסייע

אברהם בנימין מהדורה חדשה ומורחבת מלווה בדוגמאות מראיונות אברהם בנימין הריאיון המסייע מהדורה חדשה ומורחבת מלווה בדוגמאות מראיוגות המדור לחינוך ופסיכולוגיה בעריכת ברטה חזן , מוני אלון ז"ל אברהם בנימין  אל הספר
ספרית פועלים