פרק ד' תפקיד ההוראה בהתפתחות הילד: ויגוטסקי לעומת פיאז'ה

פרק ד' תפקיד ההוראה בהתפתחות הילד : ויגוטסקי לעומת פיאז'ה מהם הגורמים המביאים להצלחה ( או לכישלון ) של ילדים בכיתה ? לדעתה של דונלדסון , הצלחה או כישלון בבית הספר הם עניין של תקשורת בלבד . גם ברונר , המביא דעה זו , משוכנע , כי הפדגוגיה איננה מעיקרה אלא שלוחה של הדיאלוג האנושי . זו היתה גם השקפתם הבסיסית של קורצ'ק ושל רבים אחרים - ואפשר להפליג עד סוקרטס . אולם ספק רב אם יש תשובה חד משמעית לשאלה זו . גורמים רבים מרי — מקרוחברתיים , קוגניטיביים , אמוציונליים , מוטיבציוניים , מטפורות , וכיו"ב , אם לא להזכיר גורמים גנטיים - מעורבים בתהליר אנושי מורכב זה . וכן ברור , כי ההצלחה בלמידה כשלעצמה , זו הנמדדת במבחני הישגים , איננה הקריטריון היחידי , ואולי גם לא החשוב ביותר , להערכת טיבה ותועלתה של הלמידה . יש דרכים שונות לעודד למידה בכיתה - הכול לפי הערכים שמעוניינים לטפח בילדים . טיפוח התחרות אישית נמרצת , למשל , עשוי לעודד ילדים רבים להגביר את מאמציהם בלמידה , והוא אמצעי שיעדיפו להשתמש בו מורים הרואים בתחרות תכונה חשובה להשגת מעמד חברתי וכלכלי בחברה המודרנית . והוא הדין בשיטות אחרות לעידור הלמיד...  אל הספר
ספרית פועלים