פרק ג' מה בין הוראה לחינוך

פרק ג ' מה בין הוראה לחינוך השאלה היא , מהו תפקידו ( או תפקידו העיקרי ) של בית הספר ? מה ניתן לצפות מנערות ונערים שסיימו לפחות 12 שנות לימוד ? האם רק רמת השכלה כלשהי בספרות , בהיסטוריה , במדעים וכד ? ' או שמא גם העדפות ערכיות , השקפות עולם , אוריינטציה חברתית ופוליטית ( לאו דווקא מפלגתית , ( וכד , ' מטרות שהן מעבר לדעת ולהשכלה ? השאלה הישנה הזאת התעוררה בזמן האחרון מחדש כשצבי לם מהאוניברסיטה העברית בירושלים הציע למערכת החיניר בגיל הנעורים בקיבוץ הארצי לבטל את בית הספר הפנימייתי במתכונתו הנוכחית " ) המוסד החינוכי ( " ולקיים בתי ספר על יסודיים שמטרתם היחידה היא הקניית דעת ופיתוח אינטלקטואלי . את הרעיון להפריד בין חינוך להוראה ולשחרר את בית הספר מכל מטרה ומכל תפקוד שאינם "חינוך באמצעות הדעת" מבסס לם על שתי ההנחות התיאורטיות שלהלן : א . אין להחליף מטרות באמצעים . אמנם יש קשר ביניהם , וצבי לם מביא כמה דוגמאות מצוינות לקשר הזה , אבל מטרות ואמצעים הם עקרונית שתי קטגוריות שונות ואסור להחליפן זה בזה . הצידוק למטרות , לפי צבי לם , הוא סובייקטיבי , רגשי , אמוני , או אידיאולוגי . אי אפשר לדון במטר...  אל הספר
ספרית פועלים