פרק ב' פדגוגיה ביקורתית רדיקלית - פרוייקט ריאליסטי?

פרק ב ' פדגוגיה ביקורתית רדיקלית - פרוייקט ריאליסטי ? לפני זמן מה ראה אור בארץ , בהוצאת המכללה לחימ ר ע"ש דוד ילין בירושלים , קובץ מתורגם בנושא "פדגוגיה ביקורתית . " בפתח הקובץ כותבים העורכים נתן גובר ואיתי זימרן.- " בקובץ שלפנינו , באה לידי ביטוי רחב גישה חינוכית הומנית כוללת , הצוברת היום תאוצה במחשבה החינוכית בעולם המערבי : הפדגוגיה הביקורתית . אנו סבורים כי בגישה זו , שציבור רחב של אנשי חינור תומך בה כיום , גלומות תשובות פדגוגיות ודידקטיות לחלק גדול מהבעיות , שאנו מתלבטים בהן בחינוך ובהכשרת המורים בארץ כיום . " יש ודאי עניין בעשיית הכרה עם זרם חדש זה בחינוך האמריקני ולעקוב אחר התפתחותו התיאורטית והמעשית . אולם , נראה לי חשוב להדגיש קודם כול את העובדה , הנזכרת אגב גם במבוא של העורכים , כי לפנינו תופעה אמריקנית טיפוסית המעוגנת עמוקות בהיסטוריה , בהגות ובשיח הפדגוגי של ארצות הברית , לפחות מאז ראשית המאה . " הפדגוגיה הביקורתית" עוסקת למעשה , בעיקר , בפער הכלכלי והחברתי השורר בארצות הברית , במיוחד בבעיית המיעוטים - מבחינת הגזע , צבע העור , המין ( ג'נדר , ( המוצא האתני , וכרי . זוהי בעיה...  אל הספר
ספרית פועלים