אינדקס

אינדקס הפשטה בדרכי חשיבה ניסויית 20 במבני משימות 19 , 20 בחשיבה 96 , 97 , 98 תארים בהכלת הסוג 36 , 37 ר . אנדרסון 39 , 91 , 92 nUT'p 29 , 41 ( Associationism ) מודעות לטעויות 85 83 לבורות 86 ללשון 75 68 לעצמי 21 , 22 , 74 , 75 ( ראה גם מודעות רפלקטיבית ) בהביוריזס 41 קטעי התנהגות 41 , 42 , 43 ו . בלייק 96 , 97 מ . בלנק 50 , 51 88 , 89 ל . בלום 58 , 59 מ . בובט 71 ת . באואר 22 , 23 ג . ברונר , 79 , 80 , 81 , 96 , 97 , 98 36 , 37 , 78 פ . בריאנט 45 , 46 קמפבל 42 , 43 , 55 , 56 צנטריות ( ראה גם דצנטריות ואגוצנטריות ) בחירה ואפשרות 74 , 75  אל הספר
ספרית פועלים