נספח : התאוריה של פיאז'ה על ההתפתחות האינטלקטואלית

נספח : התאוריה שלפיאז 'ה על ההתפתחות האינטלקטואלית סדר העניינים . 1 טיבה הכללי של התאוריה . 2 מאפייני ההסתגלות הביולוגית 1 . 2 ויסות עצמי ואיזון 2 . 2 הטמעה והתאמה . 3 אינטליגנציה אנושית : מהלך ההתפתחות 1 . 3 כיבוש הסביבה המורחבת 2 . 3 המשכיות ושינוי 3 . 3 סדר וקצב 4 . 3 התקופה המוטורית חושנית 5 . 3 התקופה האופראציונית הקונקרטית 6 . 3 התקופה האופראציונית הפורמאלית . 4 אינטליגנציה אנושית : מושגים תאורטיים 1 . 4 תפקיד הפעולה 2 . 4 תפקיד ההבשלה 3 . 4 תפקידו של התפקוד הסמלי בכלל , והלשון כפרט 4 . 4 תפקיד הסביבה החברתית 5 . 4 דצנטריות 6 . 4 התנסות גופנית , התנסות לוגית מתמאטית ועיון מופשט 7 . 4 התאזנות 8 . 4 התאזנות ולמידה עיקר הטקסט של ספר זה מכיל ויכוח מסוים עם עבודתו של ז'אן פיאז'ה . ניסיתי לעשות ויכוח זה מובן גם לקורא החסר מידע רקע . אך לא היתה כל דרך להימנע מליצור אצל קורא כזה רושם בלתי שלם על טיעוניו התאורטיים של פיאז'ה . זאת , מפני שהתאוריה היא מבנה מאסיבי , ורק חלקים מצומצמים ממנו  אל הספר
ספרית פועלים