11 צורות המחשבה שלעתיד

11 צורות המחשבה שלעתיד לסיכום , כאן לב הבעיה . בהגיעם לבית הספר מסוגלים כל הילדים הנורמאליים לגלות מיומנות כיצורים חושבים וכמשתמשים בשפה כדרגה החייבת לעורר את הערכתנו . זאת , כל עוד הם עוסקים בסיטואציות בעלות משמעות מתוך " החיים הממשיים , " שבהן יש להם מטרות וכוונות , ושבהן הם יכולים לזהות מטרות וכוונות דומות אצל האחרים , ולהגיב עליהן . ( לעתים , כמו בהקשר של סיפור , די שהם יזהו מטרות וכוונות אצל האחרים . ( כוונות אנושיות אלו הן המצע שבו נטועה חשיבתו של הילד . הן מקיימות ומכוונות את מחשבותיו ואת דיבורו , ממש כשם שהן מקיימות ומכוונות את מחשבתם ודיבורם של המבוגרים — במשך מרבית הזמן . כל עוד מתקיימות חשיבתו ושפתו של הילד בצורה כזו , אך ורק בגבולות המשמעות האנושית , הוא נותר במידה רבה בלתי מודע להן . הוא מודע לעולם החיצוני שאתו הוא מתמודד , והוא מודע למטרותיו בעולם זה . לכן אין הוא יכול להיכשל בראיית עצמו כיצור הפועל בעולם זה שאתו הוא מתמודד . אך יש לו מודעות מוגבלת בלבד לאמצעים שבהם הוא משתמש לשם התמודדות זו , ואין הוא מהרהר בהם בהפשטה מההקשרים שבהם הוא מפעיל אותם . הילד משתמש בכשריו כרי ...  אל הספר
ספרית פועלים