9 מה יכול בית־הספר לעשות

9 מה יכול בית הספר לעשות ידוע לכל , כי כשהילדים מגיעים לבית הספר קיים פער רחב בין אלה המוכנים כהלכה ללימודי בית הספר לבין אלה המוכנים לכך פחות . השאלה היא כיצד לסגור את הפער מוקדם , משום שאס לא ייסגר מוקדם הוא יתרחב . כך הדבר בפערים מסוג זה . יש הטוענים שכאשר הילדים מגיעים לבית הספר כבר מאוחר מדי — או שאי אפשר לעשות דבר ללא התערבות ישירה בבתיהם של "הפחות מועדפים . " איני-סבורה שטיעוניהם נחרצים ( לא משתמע מכאן שאני מטילה ספק בערך המאמצים בשלבים שלפני בית הספר או אצל הורי הילדים . ( פרק זה עוסק במה שניתן לעשות כדי להעניק לכל הילדים נקודת התחלה טובה לגבי סוג הלימודים הנלמדים בבית הספר . אך ישנם ילדים הזקוקים לעזרה יותר מאחרים כדי שיוכלו להתחיל התחלה טובה מעין זו . לגביהם יש חשיבות פוטנציאלית רבה יותר למה שהמורה יכול לעשות . בשל סיבות שדנו בהן בפרק האחרון , אני סבורה שסיגול מוקדם של הקריאה חשוב אף יותר ממה שנוהגים להניח בדרך כלל . הדבר הראשון שיש לדעת הוא , מה עלולים להיות ממדיהן של הבעיות הקונצפטואליות שהילד נתקל בהן בהתחלה , במיוחד אם לא הכינו אותו כהלכה בביתו . כפי שראינו , ייתכן שתהיה ...  אל הספר
ספרית פועלים