8 למה מתקשים הילדים בלימודי בית־הספר

8 למה מתקשים הילדים בלימודי בית הספר הטיעונים שהועלו בפרקים הקודמים מוליכים ליצירת תמונה של היצור האנושי הצעיר , שבה המאפיינים שלהלן הם הבולטים ביותר . דו הוא מנסה באורח פעיל להבין את העולם , החל מנקודה מוקדמת מאור בחייו : הוא שואל שאלות , הוא רוצה לדעת . ( דבר זה קיים בבירור מרגע שהוא מסוגל לנסח שאלות לשוניות . וכך כפי הנראה הדבר אף לפני שמופיעה השפה ( . כמו כן , כבר מגיל צעיר מאוד יש לילד מטרות וכוונות : הוא רוצה לעשות . שאלות אלו ושאיפות אלו מרמזות על תחושה פרימיטיבית מסוימת של יכולת המגיעה , מעבר להכרה של מראה הדברים , להכרה איך הם עשויים להיות . . 2 תחושה זו של יכולת , המתעוררת יחד עם רצון לדעת , כרוכה בתחילה בהכרה פשוטה בבורות העצמית * " ) עלול להיות נמר מעבר לפינה , לא * אך ילדים לא תמיד מספקים הוכחות לכך שהם יודעים כי אינם יודעים . לעתים הס משיבים בבטחון ניכר כשאין כל אפשרות שהיו עשויים לדעת בבטחון — להוציא על ידי תפיסה על חושית ! למעשה זהו אחד הסוגים של "שגיאה שרירותית" — שרירותית מפני שכרוכה בה התעלמות מאילוץ כלשהו הקיים בשאלה . שגיאה מעין זו מצאתי במחקרי המוקדמים יותר על חשי...  אל הספר
ספרית פועלים