7 מחשבות בלתי־מוחשיות וערכים חברתיים

7 מחשבות בלתי מוחשיות וערכים חברתיים אנו מרגישים את עצמנו הכי "בבית" כשאנו עוסקים באנשים ובדברים בהקשר של מטרות וכוונות מידיות למדי ושל דגמי התרחשות מוכרים . כשאנו מתבקשים לחשוב על דברים אלה אפילו באופן מילולי ובמרחק מה מהם , אנו יכולים , לרוב , לעשות זאת היטב . כל עוד מסתייעת חשיבתנו בסוג זה של משמעות אנושית , וכל עוד המסקנות שאליהן מוליכה החשיבה אינן עומדות כסתירה למשהו שאנו יודעים או מאמינים או רוצים להאמין בו , אנו נוטים שלא להתקשות בכך . כך יכולים אפילו ילדים בגיל שלפני בית הספר לחשוב בצורה נכונה על המאורעות שבסיפורים שהם שומעים . אולם בהתקדמנו אל מעבר לגבולות המשמעות והתחושה האנושיות נוצר הבדל דראמטי . חשיבה שעוברת גבולות אלה , וששוב אינה פועלת במסגרת ההקשר המסייע של התרחשויות בעלות משמעות , נקראת תכופות "פורמאלית" או "מופשטת . " אך כמלים אלו משתמשים בדרכים כה רכות ושונות , שכדי לצמצם את סכנת הבלבול , מוטב אולי שנימנע משימוש בהן * . תחת זאת , אדבר על "חשיבה בלתי מוחשית , " בתקווה שהשם יביע את הרעיון שזוהי מחשבה שהוצאה מתוך החומר הראשוני בו נמצאת מלכתחילה חשיבתנו כולה . אף על פי כ...  אל הספר
ספרית פועלים