5 המצוי והרצוי

5 המצוי והרצוי פיאז'ה לא היה היחיד שטען כי ילדים קטני אינם מסוגלים להסיק מסקנות הנראות אלמנטאריות כעיני המבוגר . בדיוק אותה מסקנה הוסקה על ידי סוג של תאוריה פסיכולוגית המנוגד לחלוטין לזה שלו . אחד מהפסיכולוגים הידועים ביותר מבין תומכי התאוריה של "הקישור" — ( associutionist ) או הביהביוריזם — קלארק הול , טען שמהות החשיבה ההגיונית היא בחיבורם יחד של שני "קטעי התנהגות" בצורה חדשה כלשהי , שטרם בוצעה עד עתה , כדי להשיג מטרה כלשהי . ניתן להעלות התנגדויות רציניות לאופן הגדרה זה של החשיבה ההגיונית , אך הבה נקבל זאת לפי שעה , ונבחן מה קורה כשאנו מתחקים אחר חשיבתם של ילדים בדרך המונחית על ידי הקונצפציה של הול . בדברו על חיבור של שני "קטעי התנהגות , " עשה זאת הול . על רקע מחקרים על חולדות הלומדות למצוא את דרכן במבוכים , מחקרים מהסוג הפופולארי כל כך בקרב הביהביוריסטים . דוגמה ל"קטע התנהגותי" היתה ריצה מנקודה אחת שבמבוך אל נקודה אחרת . הטיעון היה כדלהלן : נניח שאתה עורך את המבוך כמו בדיאגראמה שלהלן . וכעת , נניח שהחולדה לומדת לרוץ מ א' ל ב' כדי לקבל פרס קטן י ומ אי ל ג' כדי לקבל פרס קטן כמו הראשון ...  אל הספר
ספרית פועלים