4 חוסר־יכולת לחשוב בהגיון או חוסר־יכולת להבין?

4 חוסר יכולת לחשוב בהגיון או חוסר יכולת להבין ? המונח "מסקנה דדוקטיבית" אמור לרמז על משהו מטיל מורא . אך ביסודו של דבר מסקנה דדוקטיבית היא עניין פשוט מאוד . זוהי הסקת מסקנה שאם משהו נכון , משהו אחר חייב אף הוא להיות נכון . והנה דוגמה . אם מספר הסוכריות בקופסה האדומה עולה על זה שבקופסה הירוקה , ואם מספר הסוכריות בקופסה הירוקה עולה על זה שבקופסה הכחולה — אזי מספר הסוכריות שבקופסה האדומה עולה על זה שבקופסה הכחולה . מסקנה זו מובנת מאליה לכל מבוגר נורמאלי . אנו יכולים לבטא את מהות העניין בדרכים אחדות . האמת של שני ההיגדים הראשונים — ההנחות , עושה את האמת של ההיגד השלישי — המסקנה , להכרחית . אם שני הראשונים הם נכונים , אזי לא ייתכן כל דבר אחר אלא שהשלישי נכון אף הוא . העובדה ששני ההיגדים הראשונים הם אמיתיים אינה עולה בקנה אחד עם האפשרות שהשלישי הוא שקרי . מושגי המפתח הם : עולה בקנה אחד , אפשרי והכרחי . אדם החסר לחלוטין תחושה של מושגים אלה , אינו יכול להוציא מסקנות דדוקטיביות ( היקשיות . ( ( אין כמובן כל צורך לדעת מלים אלו או להקדיש מחשבה לרעיונות אלה . ( המושגים "עולה בקנה אחר , " "אפשרי" ו"...  אל הספר
ספרית פועלים