1 נסיון בית־הספר

1 נסיון בית הספר " במקום שמידע הניתן לרכישה עשוי היה לשנות את המצב הבורות כמוה כחטא . " אי ני ווייטהד " הטבע אינו זקוק לטענה שילא ידענו / אי ידיעה כמוה כאשמה . " קי גי יונג בחקקנו חוקים המאלצים את ילדינו לבקר בבית הספר , לוקחים אנו על עצמנו אחריות קולקטיבית כבדה . במשך תקופה של כעשר שנים , בהבדלים קלים בין הארצות , משרתים הילדים שירות חובה , ועובדת היותם צעירים אינה משנה כהוא זה מחומרת הדבר . כפי שגם הכוונה , הכנה ככל שתהיה , שנסיון בית הספר צריך להיות "לטובתם , " אינה משנה זאת . איני שייכת לאלה המטיפים למה שהפך להיות מוכר כ"חברה ללא בית ספר . "  אל הספר
ספרית פועלים