מקורות ארכיוניים

מקורות ארכיוניים א . ארכיון הקיבוץ המאוחד , יד טבנקין , אפעל ; סימול — אק"מ . 1 מזכירות הקיבוץ ( התכתבות , יומן פעילים , חוזרים ) — חטיבה 1 א . 2 מזכירות הקיבוץ — פרוטוקולים — חטיבה 1 ב . 3 ועדות מזכירות הקיבק — חטיבה . 4 2 ועידות — חטיבה . 5 4 מועצות — חטיבה . 6 5 סיעה ב , ' התנועה לאחדות העבודה — חטיבה 13 ה . 7 מרכז סמינריוני ( רשימות מקורסים , סמינריונים וכ — ( ' חטיבה . 8 24 ארכיונו הפרטי של יצחק טבנקין — חטיבה . 9 25 ארכיון כוח המגן . 10 יד טבנקין — אוסף עדויות בעל פה . 11 ארכיונים אישיים — חטיבה — 15 יצחק בן אהרון — אהרון ציזלינג — ליב לויטה — ברל רפטור — ישראל בר יהודה — ישראל גלילי — יוסף בנקובר — יהודה ברגינסקי  אל הספר
יד יצחק בן-צבי