רשימת קיצורים ביבליוגרפיים

רשימת קיצורים ביבליוגרפיים אברמוביץ , בשירות = ז' אברמוביץ , בשירות ד , תנועה , תל אביב . 1965 אבךשושן , תולדות = צ' אכן שושן , תולדות תנועת הפועלים כארץ-ייעדאל 3 , כרכים , תל אביב תשט"ו תשכ"ו . אילן , אמריקה וישראל = ע' אילן , אמריקה , בריטניה וישראל : ראשיתה והתפתחותה של מעורבות ארצות הברית במדיניות הבריטית pKn w , 1947-1938 > K ירושלים תשל"ט . אילת , מדינה = א' אילת , המאבק על המדינה , ושינגטון , 1948-1954 תל אביב . 1979 אליצור , הון = א' אליצור , ההון הלאומי ובניין הארץ , עובדות ומספרים , ירושלים . 1939 באואר , דיפלומטיה ומחתרת = י' באואר , דיפלומטיה ומחתרת במדיניות הציונית : , 1945-1939 מרחביה . 1966 ביולטין = ביולטין הקיבוץ הארצי , משמר העמק ומרחביה , . 1946-1935 בן אברם , הקבוצות 1 בי בךאברם , חבר הקבוצות : התפתחותו החברתית והרעיונית של חבר הקבוצות , תל אביכ . 1976 בן גוריון , במערכה = ד' בן גוריון , במערכה , 4 כרכים , מהדורה שנייה , תל אביב תש"י . ברסלבסקי , הפועלים = מ' ברסלבסקי , תנועת הפועלים הארצישראלית , 3 כרכים , תל אביב תשי"ז-תשי"ט . גולן , דו"ח פועלי ציון = ח' גולן ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי