אחרית דבר

אחרית דבר המהפכה הציונית שונה מכל המהפכות הלאומיות והחברתיות במאה העשרים . כל המהפכות הללו חתרו לשינוי המשטר ולתפיסת השלטון ; הן השתמשו באמצעים פוליטיים על מנת להגשים מטרות לאומיות וחברתיות . מטרתה הסופית של המהפכה הציונית ה יתה קיבוץ גלויות ישראל וייסוד מדינה יהודית בא ^ ישראל . ואולם בשלב הראשון היה צורך ליצור px 3 w bx יישוב יהודי רב כמות ומקיים את עצמו , ולכך נדרשו מאמצים וקרבנות של שלושה ארבעה דורות . בתקופת הנחת היסודות למפעל הציוני הוקדשו מרב הכוחות והמשאבים ליצירת בסיס לכלכלה לאומית ולחברה עברית חדשה . למדיניות הציונית נועד תפקיד לשרת את היצירה החברתית , המשקית והתרבותית . את מצוות בניין px , 7 עמסו על שכמן התנועות החלוציות , אשר לרוב השתייכו למחנה "א ^ ישראל העובדת . " מעמדה הדומיננטי של התנועה הציונית הסוציאליסטית במהלך ההגשמה הציונית נבע מעמידתה במוקדי מעשי הבניין , ההתיישבות וההגנה . במבוא עמדנו על המרכיבים האוטופיים באידיאולוגיה הציונית וניסינו להוכיח , שהאוטופיה הקיבוצית היתה ההתגלמות השלמה ביותר של המהפכה הציונית המתגשמת . הרעיון הקיבוצי אמנם שאב את השראתו ממקורות ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי