מפלגת הפועלים המאוחדת

את חלום החזרת שלמותה . " הוא העלה את סכנת השוביניזם ואת סכנת המלחמה על שטחים ועל גבולות . על פי תפיסתו , רק מפלגה ציונית סוציאליסטית לוחמת תוכל לכוון את המאוויים לשלמות הארץ באפיק קונסטרוקטיבי של אחוות עמים והסכם עמים . כצפוי , אישר מרכז מפלגת השומר הצעיר את האיחוד עם אחדות העבודה-פועלי ציון על יסוד ההנחות המוסכמות למצע ברוב 23 נגד " . 2 זמן קצר לפני ועידת איחוד המפלגות , נערכה הוועידה השנייה של מפלגת השומר הצעיר . נשמעו בה קולות בודדים ששללו את האיחוד , ואולם ההכרעה הפנימית בעד האיחוד בקיבוצי הקיבוץ הארצי ובסניפי המפלגה בעיר היתה מסיבית וחד משמעית . רק מעטים ניסו לשמר את המסגרת הפוליטית העצמאית , שאליה הורגלו מזה עשרים שנה . רוב החברים שאפו ליצירת כוח שמאלי גדול , ונתנו לכך ביטוי ברור . כך , תוך חודשים ספורים , נפרד השומר הצעיר מהשקפתו הפוליטית הבסיסית , שחייבה משטר דו לאומי בארץ ישראל השלמה וממסגרתו הפוליטית העצמאית והייחודית . התמורה הרעיונית פוליטית התרחשה בקלות יחסית . על פני השטח נראה , שגם ההכרעה בשאלת המסגרת היתה חדה וחד משמעית . ואולם במציאות התברר , כי קל יותר לשנות השקפות ו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי