דיון על איחוד בצל ההכרעות המדיניות

קבלת המלצה ברוח זו בוועדת החקירה של האו"ם . התעוררה אפוא במלוא החריפות בעיית ההשתתפות האקטיבית בהכרעות שיחרצו את גורל הציונות . לפיכך , משנתכנס הוועד הפועל הציוני בציריך , בסוף אוגוסט , 1947 היה זה אך טבעי כי שתי סיעות השמאל תחפשנה דרך להופעה משותפת . בעקבות ההצהרה שנוסחה על ידי נציגי שתי המפלגות , התנהלו גם שיחות על עתיד פוליטי משותף . דיון על איחוד בצל ההכרעות המדיניות פרולוג לאיחוד — ציריך 1947 על פי התיעוד המצוי בידינו , החל דיון ממשי על איחוד בעת דיוני הוועד הפועל הציוני בציריך . עד כה , כלומר מאז הפילוג במפא"י ועד , 1947 באה היוזמה לאיחוד השמאל במוצהר ובפועל רק מצדו של השומר הצעיר . תשובתה של אחדות העבודה היתה תמיד דחייה של איחוד "זוגי" ותביעה לאיחוד "משולש , " כלומר — כולל . התמורה בעמדתה העקרונית מסתברת , בנסיבות השינוי הדרמטי במציאות המדינית . במצב של ערב הכרעה נותרו הקיבוץ המאוחד ואחדות העבודה מבודדים וחסרי השפעה בחוג מקבלי ההחלטות . הדרך למפא"י נראתה חסומה למשך פרק זמן פחות או יותר ארוך . למפלגת אחדות העבודה-פועלי ציון לבדה לא היה כוח מספיק כדי להשפיע . לפיכך התגברה ההנהגה ע...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי