הרקע להתקרבות בין שתי התנועות

הרקע להתקרבות בין שתי התנועות לקראת ההכרעות המדיניות שהסתמנו ב , 1947 החלה התקרבות בין אחדות העבודה להשומר הצעיר . הרקע המדיני היה המלצת ועדת האו"ם להקמת מדינה יהודית בחלק lur' -pNz : ^ אך לא רק עמדה משותפת נגד החלוקה קירבה את שתי סיעות השמאל . חברו כאן שורה של גורמים , רובם אידיאולוגיים ומקצתם פוליטיים אקטואליים . משפגה חריפותה של המחלוקת על דרכי המאבק , נתגלו מחדש — וביתר עוצמה — נקודות הקרבה הרבות , שביטאו אחדות ושותפות בהלכה ובמעשה , למרות השוני במנטליות . עד היום מדגישים חברים בשתי התנועות הקיבוציות , הקיבוץ הארצי והקיבק המאוחד , כי ביסוד ההתקרבות , בשנים , 1947-1945 עמדה השותפות הלוחמת בין חברי שתי התנועות , שהתחשלה במלחמה הנואשת בגיטאות ובשורות הפרטיזנים ובבריחה , במאבק ובהעפלה בשורות "ההגנה" ובפלמ"ח . הקרבה המהותית בין שתי התנועות גברה ב 1947 בעקבות ההרגשה המשותפת לשתיהן , כי אכן מתגשמת הפרוגנוזה בדבר ניצחונם של "כוחות המחר , " ולאור הסיכוי ליצירת גשר של הבנה בין ברית המועצות לבין הציונות הסוציאליסטית המתגשמת . הצהרת גרומיקו נתפרשה בשתי התנועות כניצחון הדרך , לה הטיפו במשך ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי