המערכה בעצרת האומות המאוחדות (ספטמבר-נובמבר 1947)

המערכה בעצרת האומות המאוחדות ( ספטמבר-נובמבר ( 1947 לתנועה הציונית לא ניתנה שהות רבה להיערכות פנימית לקראת ההכרעה בעצרת האומות המאוחדות . הסכנה היתה גדולה והסיכויים לא ברורים . תוקפו של המנדט עמד לפוג pxm השתולל הטרור והטרור הנגדי של הצבא הבריטי . לא היה מובטח רוב של שני שלישים שיתמכו בהקמת מדינה יהודית בחלק של px ישראל . שאלת הגבולות היתה פתוחה והיה חשש מבוסס שבמדינה העתידה לא ייכללו הגליל המערבי , הנגב וירושלים . האיום של תוקפנות ערבית נראה קרוב ומוחשי . 7 הוועד הפועל של הקיבוץ הארצי , עין החורש , 4 בספטמבר , 1947 ארכיון השוה '' צ , 8 . ( 3 ) 19 . 90 א' ציזלינג , 'מדיניותנו בשעה זו , ' לאחדות העבודה , 19 ביוני 9 . 1947 מ' יערי למזכירות המפלגה והקיבוץ הארצי , ציריך , 28 ביוני , 1947 ארכיון השוה"צ , . ( 1 ) 60 . 3 ב 19 בספטמבר דיווח נתן פלד ליעדי על ההתפתחויות הצפויות בעצרת . הוא העריך שבמצב הנתון אין סיכוי מעשי לתוכנית דו לאומית , ולכן המליץ , שהשומר הצעיר יתמוך בהצעת הרוב בוועדת האו"ם , מכיוון שבהצעה הזאת יוכרע גורלה של הציונות . ההתפתחות המדינית בעצרת אימתה את הערכתו . הסובייטים ח...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי