תגובת השמאל הציוני־סוציאליסטי על מסקנות ועדת האו"ם

תגובת השמאל הציוני סוציאליסטי על מסקנות ועדת האו"ם ועדת האו"ם פסקה פה אחד שיש לסיים בהקדם את המנדט הבריטי באח ישראל . ימים ספורים לאחר פרסום הדו"ח הודיעה הממשלה האנגלית שהיא מקבלת את המסקנה , אך לא תהיה שותפה לביצוע מדיניות חדשה בפלשתינה , אלא אם כן זו תהיה מוסכמת על היהודים והערבים כאחד . בתוך היישוב היהודי ובתנועה הציונית נתקבלה הצהרה זו בחשד ובאי אמון . רבים נטו להאמין שזהו עוד תכסיס , שמגמתו להוכיח ששום מדיניות לא תצלח בא ^ ישראל בלא הסכמתו ובלא שיתוף פעולתו של הגורם הבריטי המנדטורי . היום ידוע , כי כבר בפברואר , 1947 כשהחליט בווין להעביר את שאלת 72 " - ^ 7 # אל לאו"ם , הוא ידע שבכך הוא צועד צעד ברור לקראת נטישת המנדט , אף על פי שעדיין השלה את עצמו ואת חברי הקבינט שלו , שיצליח להשיג שיתוף פעולה עם ממשלת ארצות הברית בשאלת px w ' ^ K במבט לאחור נראית היום הנסיגה מארץ ישראל כחלק בלתי נפרד מתהליך התפוררות האימפריה הקולוניאלית הבריטית אחרי מלחמת העולם השנייה . אין מחלוקת בין ההיסטוריונים ביחס לעובדה , שלבריטים לא נותרה ברירה אלא לנטוש את אחיזתם בא ^ ישראל . קיים רק ויכוח על משקל ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי