המהפך הסובייטי והצהרת גרומיקו

הציוני , כלומר : דבקות מילולית בתוכנית בילטמור , תוך נכונות לדון בתוכנית חלוקה ושמירה על מסגרת המנדט , כל עוד נמשך המנדט הבריטי . השומר הצעיר העביר לידי הסוכנות תזכיר ובו הצעות המפלגה לפתרון המדיני , וביקש להביאן בשמו לידיעת עצרת האו"ם . בהצעות השומר הצעיר דובר על פיקוח בין לאומי , על שיתופם של היהודים ושל הערבים בשלטון על בסיס פאריטטי ועל מתן סמכות לסוכנות היהודית "לנהל את העלייה ולפתח את כוח הקליטה של הארץ " . " השאלה המכרעת שעמדה עכשיו בפני המצדדים בדחיית הפתרונות "הסופיים" ובהנהגת משטר בין לאומי בא ^ ישראל , היתה הערכת האפשרויות הריאליות להנהגת משטר בין לאומי מוסכם על שלוש המעצמות , ומה שהיה חשוב עוד יותר — הערכת מידת נכונותה של ארצות הברית לפעול למען פתרון ציוני . ביחס לארצות הברית ידוע , כי למרות הצהרתו הפרו ציונית של הנשיא טרומן באוקטובר , 1946 ניסתה מחלקת המדינה , ששלטו בה נטיות הפרו ערביות , לחבל במדיניות הנשיא , לפי עדותו של אליהו אילת ( שהיה נציגה הקבוע של הסוכנות בוושינגטון , ( שררה מבוכה גמורה בחוגי המשלחת האמריקנית לעצרת האו"ם והיא התנגדה אפילו לשיתופה של הסוכנות בדיונים...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי