העברת שאלת ארץ־ישראל לאו"ם

מכל האמור לעיל מסתבר , כי לפעילים המרכזיים של השומר הצעיר היתה מודעת משמעות הופעתם והצבעתם . אלה ביניהם שהודו בגלוי בטעות והאחרים שהודו בה בחצי פה . אלה וגם אלה ידעו , שהפעם היתה זו הכרעה פוליטית ולא רעיונית . אולם ספק אם המבקרים מבפנים היו נוהגים אחרת , אילו עמדו מחדש לפני הכרעה דומה . השומר הצעיר היה עדיין בראש ובראשונה תנועה אידיאולוגית ולא ידע — ואולי לא היה מסוגל מטבע בריאתו — לשחק על פי תנאי משחק הפוליטי , בהם מכריעים בראש ובראשונה אינטרסים ויחסי כוחות ולא רעיונות ועקרונות . אנשי אחדות העבודה-פועלי ציון היו אולי תמימים פחות ומנוסים יותר במשחק הפוליטי . אבל בסופו של דבר , הופעתם והצבעותיהם שירתו אינטרסים זרים להם ולרוחם . העברת שאלת א רץ ישראל לאו"ם בין קונגרס באזל לבין העברת שאלת ארץ ישראל לאו"ם , התרחש ניסיונו האחרון של הקבינט הבריטי לפתור את הבעיה , אם על ידי הסכמה , או על ידי הטלת פתרון כפוי על שני הצדדים , או על ידי כפייתו על אחד מהם . בדיונים בלתי רשמיים בין המשלחת היהודית לוועידת לונדון ( לא נערכו דיונים במתכונת רשמית ופומבית , ( לבין בווין וקריץ' ג'ונס , התברר סופית שבווין...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי