מפנה במדיניות הציונית (דיוני פאריס, אוגוסט 1946)

מפנה במדיניות הציונית ( דיוני פאריס , אוגוסט ( 1946 שני אירועים כבדי משקל בקיץ 1946 חייבו את הסוכנות היהודית להחליט החלטות מכאיבות . התפרצותו המחודשת של המאבק , בעקבות כישלון מאמציה של ועדת החקירה האנגלו אמריקאית להגיע לפתרון מוסכם , וצעדי הדיכוי של הממשלה הבריטית ב 29 ביוני " ) השבת השחורה , ( " הציבו במלוא החריפות את שאלת המשכו של הקו האקטיביסטי ואת אופיו . במקביל הבשילה בחוגי הממשל הבריטי תוכנית חדשה לפתרון בעיית אדץ-ישדאל — "תוכנית מוריסון גריידי" ( הרברט מוריסון — שר בממשלת בריטניה , הנרי גריידי — נציג ממשלת ארצות הברית . ( נדרש מאמץ עליון של המדיניות הציונית כדי למנוע את הפיכתה של התוכנית הזאת , שהיתה אנטי ציונית במהותה , לתוכנית מוסכמת על ממשלות של אנגליה וארצות הברית . ממשלת לונדון יזמה ועידה משולשת חדשה — אנגלית , ערבית ויהודית — לדיון על פתרון חדש לבעיית n ^ -px ^ תוכנית מוריסון לקנטוניזציה של ארץ ישראל היתה בעלת משמעות חמורה ביותר לגבי עתידם של היישוב ושל הציונות . היא חילקה את הארץ לארבעה אזורים : ערבי , יהודי , אזור ירושלים ואזור הנגב . שני האחרונים נותרו תחת שלטון בריט...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי