האסטרטגיה המדינית של השמאל

שללה הוועדה האנגלו אמריקנית את "הציונות המדינית מעיקרה , על מקורותיה , זכויותיה ומטרתה ... משנוכחנו לדעת כי דברינו הצודקים התדפקו על אוזנים ערלות , נתעמקה , לפחות בלבנו ההכרה , כי מעשינו יחייבונו ומעשינו יזכונו — כי רק מעשינו בלבד יעידו עלינו במשפט העולם . " משנתבררה תשובתה השלילית של ממשלת בריטניה להעלאת מאה אלף יהודים , יצא טבנקין בקריאה להאבק בכוח על הזכות לעלייה ולהתיישבות . האסטרטגיה המדינית של השמאל תוכניות מדיניות של תנועות חברתיות נובעות , בדרך כלל , מהאידיאולוגיה שלהן . דבקותן של מפלגות השמאל בהתנגדות לחלוקת הארץ נבעה מעיקרי השקפתן על יעדי המהפכה הציונית , אופיה ודרכי מימושה . תוכניותיהן המדיניות של מפלגות אלה נבעו מהנחה , שכל פתרון פוליטי מיידי יוביל בהכרח לחלוקת הארץ ומשום כך חיפשו דרך ריאלית שתדחה , לפחות בשנים מספר , את ההכרעה המדינית ותאפשר עלייה יהודית גדולה , שתשנה באורח מכריע את היחס המספרי בין יהודים לערבים בארץ ישראל . התוכנית הדו לאומית של השומר הצעיר , כפי שהוצגה בתזכיר לוועדת החקירה האנגלו אמריקנית , ציירה קווים עקרוניים למשטר הדו לאומי , שיקום לאחר שייווצר הרוב ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי