השמאל והוועדה האנגלו־אמריקנית

שתי תנועות השמאל קיוו שסיסמת הפיקוח הביךלאומי תמומש בתור נאמנות קולקטיבית של אנגליה , אמריקה וברית המועצות , אשר תכונן משטר , שמתפקידו יהיה את לקדם א ^ ישראל לקראת משטר דמוקרטי מלא ולקראת עצמאות . הן האמינו שבדרך זו יהיה אפשר להגיע לרוב יהודי באח ישראל . שתי מפלגות השמאל התייצבו אפוא על בסיס של מדיניות משותפת , למרות שהיו חלוקות ביניהן בשאלת המאבק , ובכל הנוגע למשטר "הסופי" בארץ ישראל . שתיהן העדיפו משטר של נאמנות ביךלאומית בתקופת המעבר עד להשגת רוב יהודי . שתיהן חששו מהכרעות מדיניות מידיות , מכיוון שסברו כי כל הכרעה בתקופה הקרובה תוליך לחלוקתה א ^ ישראל ותאריך למשך שנים רבות את השליטה הבריטית , הישירה , או העקיפה בארץ ; שתיהן תלו תקוות בשיתופה של ברית המועצות בכל צורה של משטר בין לאומי שייכון כארץ בחסות האומות המאוחדות . השמאל והוועדה האנגלו אמריקנית ועדת החקירה האנגלו אמריקנית מונתה ביוזמה בריטית ובהסכמה אמריקנית , כדי לנסות ולגבש מדיניות משותפת . VKiJ ^ -pNb הודעתו של בווין מנובמבר , 1945 שבה התכחש להבטחות מפלגתו לציונות וסירב להיענות — ולו במעט — לפתרון בעיית שארית הפליטה באירופה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי